Skip to content

TOPPLEDERPROGRAMMET

Toppledergruppa i et selskap bærer et stort ansvar. Når de møtes skal de løse utfordringer og fatte beslutninger som den enkelte leder ikke kan løse uten de andre i gruppa. Dessverre er det mange toppledergrupper som strever med å få gruppa til å fungere som et godt team.

Nesten halvparten av alle som sitter i en toppledergruppe, sier at de tappes for energi av å delta i møtene. Slik trenger det ikke være.

I Storform har vi lang erfaring og gode verktøy for å hjelpe toppledergrupper med å knekke koden på hva som skal til for å blir bedre samkjørt, strukturert og – som et resultat av det – langt mer effektive.

Jeg vil gjerne vite mer om Topplederprogrammet