Skip to content

DETTE SIER KUNDENE OG DELTAKERNE VÅRE OM OSS:

BREMNES SEASHORE AS

BJARTE SALOMONSEN /VISEADM DIR
BESTILLER, Storformprogrammet

Storform har gjennomført flere lederprogrammer i konsernet vårt. Vi ser nå tydelige resultater, og lederne våre har hatt solid utvikling. De har fått et felles språk for ledelse, er gode til å kommunisere, de er blitt tydeligere, mer robuste og har en mye større forståelse for hvilken rolle de har i strategien vår. I tillegg har lederne våre blitt enda bedre kjent på tvers av verdikjeden.

Storformprogrammet har bidratt, og bidrar fortsatt til at lederne våre leverer på strategien, og at vi sammen bygger felles kultur i tråd med verdiene våre.

Det store fokuset på at ledelse er praktisk, trenings- og erfaringsbasert var avgjørende for oss, og en viktig grunn til at vi valgte nettopp Storform.

BjarteSalomonsen

KRISTIANSAND DYREPARK AS

PER ARNSTEIN AAMOT /ADM DIR
BESTILLER, Storformprogrammet

«Dyreparken litt bedre enn i går», sier vi her hos oss. Det gjelder også for ledere. På alle nivåer, også toppledergruppa. Trening på grunnleggende ferdigheter har blitt en viktig del av måten vi utvikler våre ledere på. Derfor trener vi lederne våre hele tiden. Og Storform har vært vår treningspartner på ledelse i 15 år. 

Den største effekten av denne treningen så vi under koronakrisen. Uten treningen fra Storform hadde vi neppe klart å håndtere endringstakten så godt som vi gjorde for å finne de gode løsningene som sikret oss gjennom pandemien.

PerArnstein_NY

ENTELIOS AS

KOLBJØRN HEMBRE /ADM DIR
BESTILLER OG DELTAKER, Topplederprogrammet

De siste årenes endringer i kraftmarkedet har tvunget oss til å finne nye måter å utvikle selskapet på. Jeg opplevde at strategien vår ikke var godt nok forankret i toppledergruppa. Vi sto ikke «skulder til skulder» når avgjørelser ble tatt. En utfordring ett sted ble fort betraktet som den enkelte leders problem, ikke gruppa samlet. Vi manglet derfor nødvendig eierskap, handlekraft og trygghet i gruppa til å sikre at strategien ble etterlevd.

Storforms topplederprogram har gjort oss til en langt mer effektiv toppledergruppe. De hjalp oss å skape tydelige rammer for hvordan vi kan utvikle oss sammen og systematisk løfte blikket og tenke langsiktig.

I dag er vi en tryggere toppledergruppe hvor vi tør å utfordre hverandre og finne de beste løsningene sammen. Vi er bedre forberedt og har bedre prosesser i gruppa. Samspillet vårt har rett og slett blitt mye bedre.  Og kanskje viktigst av alt: Vi er på god vei til å lykkes med vår strategi.

 

Kolbjørn Hembre

BREMNES SEASHORE AS

LINN TOVE HOLLUND /PERSONALSJEF
DELTAKER, Storformprogrammet

Personleg har eg blitt ein tryggare, tøffare og tydlegare leiar. Eg har fått konkrete verktøy som eg nyttar kvar einaste dag. Feedbacken eg har fått frå dei rundt meg har gjort at eg har blitt betre kjent med meg sjølv og korleis eg vert oppfatta av andre.

 

LinnToveHollund

LOS AS

MARGIT UNANDER /ADM DIR
BESTILLER OG DELTAKER, Topplederprogrammet

Jeg tok kontakt med Storform fordi vi trengte å forankre strategien bedre  i ledergruppa. Spesielt viktig var det for oss å flytte perspektivet fra daglige operative gjøremål til de mer langsiktige prosessene. 

Storform har hjulpet oss å bli langt mer effektive sammen. De ga oss verktøyene vi trengte for å bli tryggere på hverandre og gjøre prosessene i gruppa mer konstruktive og effektive. Vi har gradvis blitt flinkere til å ta kvalifiserte avgjørelser som alle står bak.

I dag er vi en tryggere toppledergruppe. Vi tør å utfordre hverandre på en helt annen måte enn før og har større fokus på helheten og selskapets beste. 

MargitUnander

KRISTIANSAND DYREPARK AS

INE MARIA ANDERSEN IGLAND /PRODUKSJONSSJEF
DELTAKER, Storformprogrammet

I Dyreparken har de fleste lederne vært gjennom ledertrening med Storform. Jeg tror ikke vi hadde håndtert pandemien på en så offensiv måte uten Storformprogrammet.

 

IneMariaIgland

SIEM OFFSHORE AS

BERNT OMDAL /CEO
BESTILLER OG DELTAKER, Topplederprogrammet

Ledergruppa vår var nødt til å bli mer sammensveiset for å klare å nå de strategiske målene våre. Blant annet var det vanskelig for oss å bli enige om noe så tilsynelatende enkelt som hvordan vi skulle fremstå samlet ut i organisasjonen.

Storform har hjulpet oss med å bli et tryggere og mer sammensveiset lag. Vi har blitt mer effektive i beslutningsprosessene, noe som har styrket vår operative virksomhet. Vi har også tydeliggjort lederkrav og hvordan vi som gruppe skal kommunisere med en samlet stemme utad.

Vi står nå mer sammen enn noen gang og har et mye skarpere blikk på de operative oppgavene våre i markedet. 

BerntOmdal

BREMNES SEASHORE AS

JON BUCHVOLD /OPPDRETTSSJEF
DELTAKER, Storformprogrammet

Storformprogrammet har vært en utrolig spennende reise med masse læring og fine opplevelser. I tillegg til å ha lært og trent på ferdigheter jeg ikke engang visste at jeg trengte, har jeg fått et helt annet forhold til min egen rolle som leder.

Slik jeg opplever det, ligger styrken i Storformprogrammet i kombinasjonen av teori og praktisk trening. Litt teori, masse trening. Det har funket for meg!

Til å begynne med var det ikke bare enkelt å møte seg selv i døra på manglende ferdigheter. Etter hvert som jeg ble varmere i trøya, ble det både enklere og mer naturlig å trene. På teamdelen av programmet fikk jeg virkelig kjenne på kroppen hvordan gruppedynamikk og utvikling av team foregår i praksis!

I dag har jeg et bevisst forhold til ferdighetene mine og bruker dem ganske aktivt i praksis. Jeg føler  at jeg er bedre rustet til å evaluere min egen rolle, og gjør det også mye oftere enn før.

JonBuchvold