Organisasjonsutvikling

Ledelse

Endring

Kommunikasjon

Prosesskartlegging

Medarbeiderskap

Coaching

Kontinuerlig forbedring

Lederutvikling

Strategisk rådgivning

Storform


Ledelse

"Å lede innebærer for meg å gå fremst og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt"

Jan Carlzon, tidl. konsernsjef i SAS (1981-1993)

Utviklingsprosesser

Forbedringsarbeid er grunnleggende i all prestasjonsutvikling. Ikke bare individuelt, men også i medarbeider- og ledergrupper. Forbedring handler om endring. En organisasjons holdning til endring er ofte kjennetegnende på hvilken kultur den preges av.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er mye mer enn ord som sies eller skrives. Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er sentralt for både ledere og medarbeidere i en hver organisasjon. Storform tilbyr en rekke tjenester som utvikler slike ferdigheter.

Innsikt

God innsikt i det vi oppfatter som en problemstilling, eller utviklingsmuligheter, er avgjørende for å gjøre riktige valg.

Foredrag

Storform tilbyr foredrag som skaper inspirasjon, motivasjon og kompetanse. Vi skreddersyr våre foredrag til den aktuelle målgruppen og rammen rundt foredraget.


Konsulent Karina Houge Gabrielsen

Konsulent Håvard Tvedten

Konsulent Anne Gunn Langeid

Konsulent og kreativ leder Daniel Marinas

Konsulent og partner Per-Egill Frostmann

Konsulent, partner og daglig leder Svein Hjorthaug

Konsulent og partner Torbjørn Hekneby

Konsulent og partner Hanne Holvik

Scroll down