Skip to content

LEDELSE ER TRENBART

Det å ha en lederstilling gjør deg ikke automatisk til en god leder. Skal du bli god til noe, må du trene. Det gjelder også ledelse.

TOPPLEDERGRUPPE PÅ AUTOPILOT?

Halvparten av alle som sitter i en norsk toppledergruppe, sier at de kjeder seg og tappes for energi. Slik trenger det ikke å være.

FAGLIG SPARRINGSPARTNER

Som leder er det ikke alt du kan snakke om med noen på jobb. Å be om råd eller sparre med noen utenfor organisasjonen, kan være både viktig og avgjørende for lederskapet ditt.

Program som øker effektiviteten og tryggheten i toppledergrupper

BLI EN BEDRE TOPPLEDERGRUPPE

Å være i en toppledergruppe er ganske vanlig for toppledere. Å være del av en effektiv toppledergruppe, hvor alle er trygge på hverandre, samhandler godt og klarer å ta gode beslutninger for virksomheten sin, er ikke vanlig. Det er det mulig å gjøre noe med.
Ledertrening gir resultater for både virksomheten og lederen selv

LEDERTRENING SOM VIRKER

Når vi mennesker skal prestere og nå mål sammen, trenger vi noen som leder an – gode ledere som går foran, viser retning, inspirerer og motiverer medarbeiderne sine. For ledelse utøves i møte med folk. Og uten folkene er det vanskelig å nå noe som helst.

Lederstøtte for ledere på alle nivåer

LEDERE TRENGER OGSÅ STØTTE

Som leder må du leve med høye forventninger fra alle rundt deg. Din egen leder eller styret forventer resultater. Medarbeiderne  forventer at du alltid har et svar og tar beslutninger som den naturligste ting. Hvem snakker du med når du trenger god rådgivning?

STORFORM VOKSER,
OG VI ØNSKER OSS NYE KOLLEGER

I Storform jobber vi tett på norske topp- og mellomledere; fordi vi vet at god ledelse er trenbart.

Nå ser vi etter deg som som elsker å jobbe med mennesker og ikke er redd for å stå på en scene. 

Nå skal vi utvide teamet; er du vår neste kollega? 

We are Hiring card with a beautiful day

BjarteSalomonsen
Storform har gjennomført flere lederprogrammer i konsernet vårt. Vi ser tydelige resultater, og lederne våre har hatt solid utvikling. De har fått et felles språk for ledelse, er gode til å kommunisere, de er blitt tydeligere, mer robuste og har en mye større forståelse for hvilken rolle de har i strategien vår. 

BJARTE SALOMONSEN
Viseadm. dir, Bremnes Seashore AS

 

PerArnstein_NY
«Dyreparken litt bedre enn i går», sier vi her hos oss. Det gjelder også for ledere. Trening på grunnleggende ferdigheter har blitt en viktig del av måten vi utvikler våre ledere på. Derfor trener vi lederne våre hele tiden. Og Storform har vært vår treningspartner på ledelse i 15 år.

PER ARNSTEIN AAMOT
Adm. dir. Dyreparken

 

HVA SIER KUNDENE VÅRE?

DYREPARKEN
PerArnstein_NY

"Dyreparken litt bedre enn i går», sier vi her hos oss. Det gjelder også for ledere. Trening på grunnleggende ferdigheter har blitt en viktig del av måten vi utvikler våre ledere på. Derfor trener vi lederne våre hele tiden. Og Storform har vært vår treningspartner på ledelse i 15 år."

PER ARNSTEIN AAMOT
Administrerende direktør
DELTAKER STORFORMPROGRAMMET
LinnToveHollund

"Personleg har eg blitt ein tryggare, tøffare og tydlegare leiar. Eg har fått konkrete verktøy som eg nyttar kvar einaste dag. Feedbacken eg har fått frå dei rundt meg har gjort at eg har blitt betre kjent med meg sjølv og korleis eg vert oppfatta av andre."


LINN TOVE HOLLUND
Personalsjef
ENTELIOS
Kolbjørn Hembre

"Storforms topplederprogram har gjort oss til en langt mer effektiv toppledergruppe. De hjalp oss å skape tydelige rammer for hvordan vi kan utvikle oss sammen og systematisk løfte blikket og tenke langsiktig."KOLBJØRN HEMBRE
Administrerende direktør

FOREDRAG OG WORKSHOPS

På foredrag med Håvard Tvedten
BYGG LAGET DITT MED HÅVARD TVEDTEN:

LAGSPILLEREN - FRA JEG TIL VI

Håvard Tvedten, tidligere håndballproff, nå ledertrener – formidler kraften som ligger i det å være en del av et lag, og hvordan du som individ kan gjøre en forskjell. 

Toppidretten og næringslivet sammenlignes ofte, og flosklene er mange og vidløftige. Men kan man bare «copy-paste» ideer, metoder og tanker fra idretten til næringslivet? Og hva er i så fall forskjellene man bør være oppmerksom på?