Storform

Kulturutvikling

Vi tror at kultur er en undervurdert faktor for å lykkes i det lange løp.

Storform har erfaring og god kompetanse på det kulturelle og menneskelige aspektet ved endring og utvikling i organisasjoner.

Storform jobber med virksomheter som ønsker å utvikle en prestasjonskultur; en kultur kjennetegnet av en sterk vilje til å bli bedre og å utvikle seg, både individuelt og som organisasjon. For å utvikle en prestasjonskultur, jobber vi systematisk med holdninger, antakelser, og de kommunikative ferdighetene, til både ledere og medarbeidere.

Scroll down