Storform

Endring og omstilling

Alt vi gjør i Storform handler om utvikling

Utvikling fører alltid til endring

Endring handler alltid om mennesker

Motstand mot endring er en medfødt menneskelig egenskap. Innføring av endringer stiller derfor store krav til hvordan den menneskelige og kulturelle dimensjonen blir ivaretatt. Vi tror en velutviklet prestasjonskultur er en forutsetning for å kunne gjennomføre endringer med et vellykket resultat. Det finnes mange eksempler på mislykkede endringsprosesser. Årsaken til at endring feiler, handler ofte om at man ikke har tatt inn over seg betydningen av grunnleggende menneskelige behov. De sterke psykologiske mekanismene som trer i kraft når mennesket får et krav om endring utenfra, er noe som fort blir undervurdert i iveren etter å få endringen implementert.


«Denial is the most predictable of all human responses»
> The Architect (The Matrix Reloaded, 2003)

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down