Storform

Strategiutvikling

Strategi handler mer om HVA som skal gjøres enn HVORDAN noe skal gjøres. Man kan illustrere dette ved å si at forretningsstrategien handler om å gjøre de rette tingene, mens handlingsplaner handler om hvordan gjøre tingene riktig.

Endringer skjer hele tiden. Derfor er vi i Storform så opptatt av lederferdigheter i strategiprosesser. Det er viktig å ha gode prosesser i virksomheten som setter ledere i stand til å utøve strategisk ledelse gjennom god oversikt over viktige forhold, både internt og eksternt.

Storform har god erfaring med å bruke metodikk som sikrer sammenhengen mellom visjon, verdier, mål – og de konkrete kortsiktige tiltakene. Denne måten å jobbe strategisk på, sikrer at alle nivåer i organisasjonen involveres, og at den enkelte ansatte vil kunne sette egne tiltak i tydelig sammenheng med overordnede mål for virksomheten. 

Strategiutvikling skjer gjerne i faser. Vi tror det er viktig å ikke undervurdere pedagogikk og kommunikasjon i strategiutvikling. Menneskene i organisasjonen må kjenne til, forstå og tro på strategien. Men før dette må det forankres hos styret og ledelse.

Scroll down