Storform

Strategiutvikling

Strategi handler mer om HVA som skal gjøres enn HVORDAN noe skal gjøres. Man kan illustrere dette ved å si at forretningsstrategien handler om å gjøre de rette tingene, mens handlingsplaner handler om hvordan gjøre tingene riktig.

Endringer skjer hele tiden. Derfor er vi i Storform så opptatt av lederferdigheter i strategiprosesser. Det er viktig å ha gode prosesser i virksomheten som setter ledere i stand til å utøve strategisk ledelse gjennom god oversikt over viktige forhold, både internt og eksternt.

Storform har god erfaring med å bruke metodikk som sikrer sammenhengen mellom visjon, verdier, mål – og de konkrete kortsiktige tiltakene. Denne måten å jobbe strategisk på, sikrer at alle nivåer i organisasjonen involveres, og at den enkelte ansatte vil kunne sette egne tiltak i tydelig sammenheng med overordnede mål for virksomheten. 

Strategiutvikling skjer gjerne i faser. Vi tror det er viktig å ikke undervurdere pedagogikk og kommunikasjon i strategiutvikling. Menneskene i organisasjonen må kjenne til, forstå og tro på strategien. Men før dette må det forankres hos styret og ledelse.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down