Storform

Lederprogram

Storform leverer skreddersydde lederprogram for å utvikle ledere på ulike nivåer i små og store organisasjoner. Våre lederprogram kjennetegnes av en praktisk tilnærming og av å være bygget på anerkjent teori om hva som virker.

Teorien om transformasjonsledelse for forskningsresultater rundt dette ligger til grunn for våre lederprogrammer. Sammen med et utvalg andre teorier og modeller, herunder situasjonsbestemt ledelse.

Viktige elementer i transformasjonsledelse er å kommunisere mål og visjoner på en motiverende og inspirerende måte, appellere til følelser og verdier, gi intellektuell stimulans i form av utfordringer og variasjon, samt tilby individuell oppmerksomhet og støtte. For å lykkes med dette trenger ledere gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter. Derfor er dette en sentral del av våre lederprogrammer.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down