Storform

Lean og ledelse

LEAN er et velprøvd og effektivt konsept som kan utvikle og forbedre din virksomhet på flere områder. Mange sliter med å lykkes, men setter du fokus på de riktige tingene, kan implementering av Lean bety mye for din virksomhet.

Det er mange gevinster å hente fra en vellykket implementering av Lean:

- STØRRE FLYT
- MINDRE SLØSING
- BEDRE KVALITET
- MER FORNØYDE KUNDER
- LAVERE KOSTNADER
- BEDRE ARBEIDSMILJØ

Det er likevel få som lykkes. Ofte skyldes dette at ledere og organisasjoner fokuserer for mye på verktøyene framfor det som kanskje er den viktigste forutsetningen for å lykkes, nemlig kultur og ledelse.

Storform har mange års erfaring med å integrere Lean i ulike virksomheter. Vi fokuserer på å utdanne ledere som igjen skaper kultur for kontinuerlig forbedring. Vi kan hjelpe deg og din organisasjon med selv å skape en Lean-virksomhet, og hente ut potensialet som bor i virksomhetens kultur. Dette gjør vi ved først å skolere dine ledere. Deretter gi et rammeverk for hvordan dere selv kan forankre Lean i virksomheten og gjennomføre nødvendige endringsprosesser.

Lean er så spennende som konsept at vi forsker på det sammen med NTNU og UiA. Torbjørn Hekneby, partner og konsulent i Storform, jobber nå med en doktorgrad i Lean og ledelse. Les mer om dette arbeidet her

 

Scroll down