Storform

Kartlegging

Kartlegging handler i stor grad om å snakke med de riktige menneskene for å få innsikt i en problemstilling.

Andre ganger kan det være hensiktsmessig å bruke mer kvantitative verktøy i form av digitale undersøkelser. Uansett så bringer alltid økt innsikt bedre forståelse og økte forutsetninger for å treffe gode valg og beslutninger.

Storform har lisens på et eget verktøy eRadar (www.eradar.no) hvor vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser og 360-graders lederevalueringer. I tillegg kan vi skreddersy undersøkelser knyttet til bestemte tema. Programmet har et enkelt og tilgjengelig brukergrensesnitt som involverer våre kunder i oppbygning, gjennomføring og ikke minst analyse av resultater.

Scroll down