Storform

Kartlegging

Kartlegging handler i stor grad om å snakke med de riktige menneskene for å få innsikt i en problemstilling.

Andre ganger kan det være hensiktsmessig å bruke mer kvantitative verktøy i form av digitale undersøkelser. Uansett så bringer alltid økt innsikt bedre forståelse og økte forutsetninger for å treffe gode valg og beslutninger.

Storform har lisens på et eget verktøy eRadar (www.eradar.no) hvor vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser og 360-graders lederevalueringer. I tillegg kan vi skreddersy undersøkelser knyttet til bestemte tema. Programmet har et enkelt og tilgjengelig brukergrensesnitt som involverer våre kunder i oppbygning, gjennomføring og ikke minst analyse av resultater.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down