Storform

Faktaundersøkelser

Faktaundersøkelse er en metode som brukes i konfliktsaker i arbeidslivet der det foreligger påstander om mobbing eller trakassering. Metoden er anbefalt av Arbeidstilsynet og har til hensikt å belyse fakta i en konkret sak best mulig, for å bidra til å løse saken i virksomheten. Faktaundersøkelsen skal ivareta den enkeltes rettigheter, integritet og verdighet. Storforms konsulenter er utdannet og trent på gjennomføring av faktaundersøkelser.

Scroll down