Storform

Faktaundersøkelser

Faktaundersøkelse er en metode som brukes i konfliktsaker i arbeidslivet der det foreligger påstander om mobbing eller trakassering. Metoden er anbefalt av Arbeidstilsynet og har til hensikt å belyse fakta i en konkret sak best mulig, for å bidra til å løse saken i virksomheten. Faktaundersøkelsen skal ivareta den enkeltes rettigheter, integritet og verdighet. Storforms konsulenter er utdannet og trent på gjennomføring av faktaundersøkelser.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down