Storform

Innsikt

Kartlegging

Kartlegging handler i stor grad om å snakke med de riktige menneskene for å få innsikt i en problemstilling.

Medarbeiderundersøkelser

Medarbeidermåling, medarbeiderundersøkelse, arbeidsmiljøundersøkelse.
Uansett hva vi kaller det, så er slike undersøkelser en flott mulighet for deg som leder til å komme i dialog med folka dine. Det er viktig det!

Ledermålinger

Faktaundersøkelser

Storform tilbyr både verktøy og kompetanse for å gjennomføre kartlegginger og undersøkelser som gir økt innsikt.

Scroll down