Storform

Tjenester

Vårt fag er organisasjonsutvikling. Våre tjenester handler om å utvikle organisasjoner.
«Alt henger sammen med alt» – derfor må vi forstå hvordan elementer og områder i en organisasjon henger sammen. Utvikler vi ett område, påvirker det et annet.

Strategiutvikling

Strategi handler mer om HVA som skal gjøres enn HVORDAN noe skal gjøres. Man kan illustrere dette ved å si at forretningsstrategien handler om å gjøre de rette tingene, mens handlingsplaner handler om hvordan gjøre tingene riktig.

Ledelse

"Å lede innebærer for meg å gå fremst og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt"

Jan Carlzon, tidl. konsernsjef i SAS (1981-1993)

LEAN og ledelse

LEAN er et velprøvd og effektivt konsept som kan utvikle og forbedre din virksomhet på flere områder. Mange sliter med å lykkes, men setter du fokus på de riktige tingene, kan implementering av Lean bety mye for din virksomhet.

Utviklingsprosesser

Forbedringsarbeid er grunnleggende i all prestasjonsutvikling. Ikke bare individuelt, men også i medarbeider- og ledergrupper. Forbedring handler om endring. En organisasjons holdning til endring er ofte kjennetegnende på hvilken kultur den preges av.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er mye mer enn ord som sies eller skrives. Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er sentralt for både ledere og medarbeidere i en hver organisasjon. Storform tilbyr en rekke tjenester som utvikler slike ferdigheter.

Innsikt

God innsikt i det vi oppfatter som en problemstilling, eller utviklingsmuligheter, er avgjørende for å gjøre riktige valg.

Foredrag

Storform tilbyr foredrag som skaper inspirasjon, motivasjon og kompetanse. Vi skreddersyr våre foredrag til den aktuelle målgruppen og rammen rundt foredraget.

Scroll down