Storform

Tjenester

Vårt fag er organisasjonsutvikling. Våre tjenester handler om å utvikle organisasjoner.
«Alt henger sammen med alt» – derfor må vi forstå hvordan elementer og områder i en organisasjon henger sammen. Utvikler vi ett område, påvirker det et annet.

Ledelse

"Å lede innebærer for meg å gå fremst og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt"

Jan Carlzon, tidl. konsernsjef i SAS (1981-1993)

Strategiutvikling

Strategi handler mer om HVA som skal gjøres enn HVORDAN noe skal gjøres. Man kan illustrere dette ved å si at forretningsstrategien handler om å gjøre de rette tingene, mens handlingsplaner handler om hvordan gjøre tingene riktig.

LEAN og ledelse

LEAN er et velprøvd og effektivt konsept som kan utvikle og forbedre din virksomhet på flere områder. Mange sliter med å lykkes, men setter du fokus på de riktige tingene, kan implementering av Lean bety mye for din virksomhet.

Utviklingsprosesser

Forbedringsarbeid er grunnleggende i all prestasjonsutvikling. Ikke bare individuelt, men også i medarbeider- og ledergrupper. Forbedring handler om endring. En organisasjons holdning til endring er ofte kjennetegnende på hvilken kultur den preges av.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er mye mer enn ord som sies eller skrives. Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er sentralt for både ledere og medarbeidere i en hver organisasjon. Storform tilbyr en rekke tjenester som utvikler slike ferdigheter.

Innsikt

God innsikt i det vi oppfatter som en problemstilling, eller utviklingsmuligheter, er avgjørende for å gjøre riktige valg.

Foredrag

Storform tilbyr foredrag som skaper inspirasjon, motivasjon og kompetanse. Vi skreddersyr våre foredrag til den aktuelle målgruppen og rammen rundt foredraget.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down