Storform

Involverende strategiprosessSamskipnaden i Agder

Samskipnaden i Agder (SiA) gjennomførte i 2019/2020 en strategiprosess, der bred involvering og forankring har vært suksesskriterier. SiA er en robust og veldrevet organisasjon, og ønsket å utforske mulighetsrommet sitt basert på innsikt om hva deres viktigste interessenter – studentene – har behov for fremover.

Strategiprosessen har blant annet inkludert en bred kartlegging av interessenter og en omfattende analysefase, der arbeidsgrupper har jobbet i dybden med ulike tema.

Resultatet av strategiprosessen er en godt forankret og tydelig retning for SiA, i form av strategiske satsningsområder med klart definert ambisjonsnivå.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down