Storform

KommunesammenslåingProsjektet nye Lindesnes

Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune slår seg sammen 1. januar 2020. Arbeidet med å slå sammen de tre kommunene er organisert i et prosjekt som har fått navnet nye Lindesnes. Storform bistår ledelsen i avdeling for Teknisk drift i arbeidet med å ta frem forslag til hvordan teknisk drift i den nye kommunen bør organiseres, og hvordan ny organisering implementeres. I tillegg bistår vi med lederstøtte og teamutvikling etter behov. Oppdraget omfatter således prosessledelse, prosjektledelse og lederstøtte.


«Vår inkluderende prosess er trukket frem av både tillitsvalgte og ledere i kommunen som
et godt og inkluderende prosjekt der vi ser at de ansatte er veldig godt ivaretatt».

Karen Merete Larsen, enhetsleder Teknisk Drift

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down