Storform

Felles prestasjonskulturEntelios AS

Entelios sin kjernevirksomhet er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet, på vegne av sine kunder. Entelios har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør dem til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden.

Ledelsen i Entelios tok i 2018 initiativ til å jobbe strukturert med å utvikle en felles prestasjonskultur i selskapet. I en prestasjonskultur er det fokus på at resultater kommer som en konsekvens av gode prestasjoner. Det innebærer å ha et kontinuerlig fokus på å identifisere, måle og evaluere vesentlige prestasjonsfaktorer i selskapets viktigste arbeidsprosesser. Storform sin rolle har vært å bidra med faglig påfyll, prosess- og prosjektledelse, samt gjennomføring av samlinger for alle ansatte og på avdelingsnivå.


"Storform har hjulpet oss frem til å definere hva prestasjonskultur er for oss. Vi har kommet en bra vei, og vi ser allerede at selskapet er blitt styrket. Storforms faglige tyngde har vært vesentlig, og prosjektledelsen har vært upåklagelig. I tillegg legger de til en ekstra kreativ dimensjon under samlingene, som skaper et løft vi har hatt behov for med en såpass vanskelig oppgave å løse.

Atle Knudsen, Adm direktør

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down