Storform

KonsulentAnne Gunn Langeid

annegunn@storform.no Mob: 41 41 40 90

Anne Gunn har jobbet mye med endringsledelse og omstillingsprosesser, og har lang erfaring som leder og konsulent.

I Storform jobber Anne Gunn med endringsprosesser og lederutvikling innenfor offentlig og privat sektor. Hun har jobbet mye med kulturprosesser, arbeidsmiljø og forbedringsarbeid innenfor offentlig sektor. Hun jobber også med gjennomføring av våre lederutviklingsprogram, både som konsulent og prosjektleder.

Anne Gunn har en master i prosjektledelse, og prosjektledelse og struktur er to av hennes styrker. 

Anne Gunn var tidligere leder i plan- og prosjektavdelingen i National Oilwell Varco (NOV), der hun var sentral i oppbyggingen av planavdelingen i en tid hvor selskapet var i sterk vekst. I NOV har hun også vært leder og prosjektleder for flere endringsprosesser knyttet til reorganisering, optimalisering av arbeidsprosesser, økt kvalitet på rapportering og måling av KPIer. Anne Gunn har erfaring med større omstillingsprosesser over tid, både som leder og medarbeider, og fikk oppleve overgangen fra stor vekst til dramatiske kutt og nedgangstider i bedriften. Anne Gunn har også jobbet to år som konsulent i Accenture i Oslo. Der arbeidet hun mye med endringsledelse og kommunikasjon.

Anne Gunn er glad i mennesker og får mye energi av å jobbe i team.

 

 

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down