Storform

KonsulentAnne Gunn Langeid

annegunn@storform.no Mob: 41 41 40 90

Anne Gunn har bred erfaring fra endringsledelse og omstillingsprosesser og har 10 års erfaring som leder og konsulent.  

I Storform jobber Anne Gunn med endringsprosesser og lederutvikling innenfor offentlig og privat sektor. Hun har jobbet mye med kulturprosesser, arbeidsmiljø og forbedringsarbeid innenfor offentlig sektor, samt gjennomføring av flere lederutviklingsprogram, både som konsulent og prosjektleder. Anne Gunn har en master i prosjektledelse, og prosjektledelse og struktur er to av hennes styrker. Hun er Storforms ubestridte superbruker på Excel og sikrer god kontroll på Storforms leveranser med Excel-dokumenter få andre gjør etter henne. Anne Gunn er glad i mennesker og får mye energi av å jobbe i team.

Anne Gunn var tidligere leder i plan- og prosjektavdelingen i National Oilwell Varco (NOV), der hun var sentral i oppbyggingen av planavdelingen i en tid hvor selskapet var i sterk vekst. I NOV har hun også vært leder og prosjektleder for flere endringsprosesser knyttet til reorganisering, optimalisering av arbeidsprosesser, økt kvalitet på rapportering og måling av KPIer. Anne Gunn har erfaring med større omstillingsprosesser over tid, både som leder og medarbeider og fikk oppleve overgangen fra stor vekst til dramatiske kutt og nedgangstider i bedriften. Anne Gunn har også jobbet to år som konsulent i Accenture i Oslo. Der arbeidet hun mye med endringsledelse og kommunikasjon.

 

 

 

Scroll down