Storform

Tor Geir Kvinen blir assosiert partner i Storform

Storform har lenge vært på jakt etter en ressurs som kan være med å utvikle Storform videre, og nå blir Tor Geir Kvinen en del av laget.

Gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), har Storform nå fått på plass flere programmer hvor vi sammen med UiA Handelshøyskolen tilbyr studenter og virksomheter lederutdanning med studiepoeng. Allerede høsten 2020 er de første programmene tilgjengelig. Storform har siden 2017 hatt et doktorgradsarbeid (PHD) ved UiA Handelshøyskolen, og på den måten blitt godt kjent med Universitetet.

- Kvinen har vært sentral i Storforms samarbeid med UiA. Derfor ble det naturlig for oss å involvere ham i vår konsulentvirksomhet, sier daglig leder og partner i Storform, Svein Hjorthaug.

I juli 2020 leverte Storform et større tilbud til en aktør hvor Kvinen ble presentert som assosiert partner i Storform. Dette representerer starten på et samarbeid. Storform forventer at det skal gi kundene økt verdi og mange gode erfaringer på at det er bærekraftig å forankre utviklingsarbeid i forskning og akademisk arbeid.

- I Storform er vi først og fremst opptatt av hva som gir økt verdi for våre kunder. Vårt fag bedrives over hele verden, og blir til stadighet gjenstand for solid og grundig evaluering. Slik evaluering henter sine metoder fra akademia. Når vi nå forankrer våre arbeider ytterligere i anerkjente akademisk rammeverk, så er det naturlig å inngå samarbeid med aktører og konsulenter derfra, sier Hjorthaug. Velkommen Tor Geir!

- Jeg har alltid hatt ett ben godt plantet i næringslivet og offentlig sektor som konsulent. Jeg vet litt om hva som rører seg «der ute». Samtidig har min tid blitt trukket mer inn i akademia siste årene. Derfor er timingen nå helt perfekt for meg. Jeg vil ha kontakt med operasjonene, og de er ute i det «virkelige» livet hvor beslutninger tas hver dag.

Storform er et miljø jeg har lært å kjenne gjennom hva de gjør akademisk, men også hvordan de bistår virksomheter med utvikling og forbedring. Dette har jeg lyst il å bli en del av. Og nå skjer det.

Lederutviklingsprogrammet «Praktisk endringsledelse» er et glimrende eksempel på hvordan akademia og praktisk konsulentarbeid kan møtes. Storform har lykkes med å forene disse perspektivene. Det vil jeg være en del av, avslutter ass. partner Tor Geir Kvinen.

- Å få Tor Geir Kvinen som partner i Storform er på en måte en kroning av et strategisk valg. Vi har jobbet hardt for å komme i posisjon med forskningsmiljøene i Norge. Derfor har vi også levert på et PHD-oppdrag sammen med Forskningsrådet, UIA og NTNU. Nå er vi på oppløpssiden av dette arbeidet, og vi er klare for å forvalte våre funn og resultater ut i markedet, sier Torbjørn Hekneby, partner i Storform og phd-kandidat ved UiA Handelshøyskolen.

- Kvinen har vært en viktig ambassadør og lyttepost underveis i dette arbeidet. Han er en akademisk kaliber, samtidig som han har betydelig erfaring med hva som rører seg i organisasjoner. Derfor er det med stor ydmykhet vi har signert en avtale med ham. Vi ser virkelig frem til å få Kvinen på Storform-laget, avslutter Hekneby.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down