Storform

UiA Handelshøyskolen og Storform med unikt samarbeidPraktisk lederprogram med 30 studiepoeng

Storform lanserer i samarbeid med Handelshøyskolen Executive, UIA et helt nytt lederprogram:
Endringsagent, et praktisk lederprogram i endringsledelse.

- Vi har lenge hatt et godt samarbeid med UIA Handelshøyskolen gjennom vårt doktorgradsarbeid siste tre år. Vi er svært opptatt av at den rådgivning vi bedriver og den lederutdanningen våre programmer leverer, er faglig godt forankret i moderne forskning på ledelse og organisasjonsutvikling. Derfor har samarbeidet med UIA vært viktig for oss. Det er helt i tråd med vår strategi at vi nå også gjør noe operativt sammen med akademia, sier daglig leder i Storform, Svein Hjorthaug.

- Det er nettopp møteplassen mellom en teoretisk tilnærming og vår praktiske erfaring som vi tror gjør dette programmet unikt. Jeg tror deltakerne har mye å glede seg til.

For UIA Handelshøyskolen har arbeidet med Etter- og videreutdanning fått stadig mer oppmerksomhet. Instituttet har nå en bred portefølje av programmer for både studenter og for deltakere fra næringsliv og offentlig sektor.

- Programmet Endringsagent er en nyskapning for oss. Vi har vært opptatt av å øke relevansen av vår utdanning for arbeidsmarkedet generelt, og særlig for ledere. Storform kjenner vi godt, og de sitter jo på den praktiske og operative daglige erfaringen gjennom sin konsulentvirksomhet. At vi nå skal samarbeide om en egen utdanning kjennes veldig riktig, sier førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, som er en av foreleserne på programmet. 

Selve programmet fokuserer på endring og lederes evne til å skape lønnsomme virksomheter gjennom kontinuerlig forbedring. Sentralt i dette er Lean samt teori om transformasjonsledelse. Her er påvirkningsarbeid og kommunikasjon avgjørende. Derfor er kommunikasjonsferdigheter en stor del av programmet, og her ligger også den praktiske delen av utdanningen. Deltakere vil få dialogtrening både individuelt og i team, og således er prosessferdigheter og ledelse helt sentralt.

Det faglige innholdet fanger forøvrig opp også kjente temaer som, endringsledelse, motivasjonsteori, emosjonell kompetanse, kontinuerlig forbedring og team-utvikling.

- Lederutvikling vil også handle om selvutvikling. Så om du er nysgjerrig på å bli mer kjent med deg selv, og ikke minst hvordan du påvirker og blir opplevd av andre, står du foran en spennende reise, avslutter Hjorthaug.

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down