Storform

Handelshøyskolen UiA og Storform fortsetter samarbeidet 2021/2022Praktisk lederprogram med 30 studiepoeng

Sammen med Handelshøyskolen Executive UIA er Storform nå i gang med planlegging av 2. kull med programmet
Endringsagent, et praktisk lederprogram i endringsledelse. Oppstart er oktober 2021.

- Det er veldig tilfredsstillende at vi går videre med et nytt program sammen med Handelshøyskolen UIA. I vår uteksaminerte vi kull 1. Det har vært veldig motiverende å undervise studenter og ledere fra mange forskjellige deler av arbeidslivet. Evalueringen av første program gjør oss overbevist om at dette møter et behov der ute. Studentene scorer svært høyt på utbytte.

Nå i høst har vi også med oss Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som samarbeidspartner i programmet. 

- Det er nettopp møteplassen mellom en teoretisk tilnærming og vår praktiske erfaring som vi tror gjør dette programmet unikt.  

For UIA Handelshøyskolen har arbeidet med Etter- og videreutdanning fått stadig mer oppmerksomhet. Instituttet har nå en bred portefølje av programmer for både studenter og for deltakere fra næringsliv og offentlig sektor.

- Programmet Endringsagent er en nyskapning for oss. Vi har vært opptatt av å øke relevansen av vår utdanning for arbeidsmarkedet generelt, og særlig for ledere. Storform kjenner vi godt, og de sitter jo på den praktiske og operative daglige erfaringen gjennom sin konsulentvirksomhet. At vi nå samarbeider om en egen utdanning kjennes veldig riktig, sier førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, som er en av foreleserne på programmet. 

Selve programmet fokuserer på endring og lederes evne til å skape lønnsomme virksomheter gjennom kontinuerlig forbedring. Sentralt i dette er Lean samt teori om transformasjonsledelse. Her er påvirkningsarbeid og kommunikasjon avgjørende. Derfor er kommunikasjonsferdigheter en stor del av programmet, og her ligger også den praktiske delen av utdanningen. Deltakere får dialogtrening både individuelt og i team, og således er prosessferdigheter og ledelse helt sentralt.

- Vi har lenge hatt et godt samarbeid med UIA Handelshøyskolen gjennom vårt doktorgradsarbeid siste tre år. Vi er svært opptatt av at den rådgivning vi bedriver og den lederutdanningen våre programmer leverer, er faglig godt forankret i moderne forskning på ledelse og organisasjonsutvikling. Derfor har samarbeidet med UIA vært viktig for oss. Det er helt i tråd med vår strategi at vi nå jobber operativt sammen med akademia, sier daglig leder i Storform, Svein Hjorthaug.

Det faglige innholdet fanger forøvrig opp også kjente temaer som, endringsledelse, motivasjonsteori, emosjonell kompetanse, kontinuerlig forbedring og team-utvikling.

- Lederutvikling vil også handle om selvutvikling. Så om du er nysgjerrig på å bli mer kjent med deg selv, og ikke minst hvordan du påvirker og blir opplevd av andre, står du foran en spennende reise, avslutter Hjorthaug.

Søknadsfristen for 2021/2022 er satt til 15. august.  Linke for påmelding finner du her: 

https://www.uia.no/studier/evu/endringsagent-et-praktisk-lederprogram-i-endringsledelse 

 

 

 

Eirin Fidje, Nyhetssjef Fædrelandsvennen

Eirin Fidje, Nyhetssjef Fædrelandsvennen

«Som ung leder har dette programmet virkelig gitt meg utvikling. Jeg har lært mye, og det meste kan jeg ta direkte med meg inn i hverdagen som leder i Fædrelandsvennen».

Eirin Margrethe Fidje,

Nyhetssjef i Fædrelandsvennen

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down