Storform

Aktuelt

LEAN og ledelse Doktorgrad i Lean og ledelse

I Storform har vi vært nysgjerrige på hva de få virksomhetene som lykkes med LEAN faktisk gjør for å lykkes. Siden 2016 har Torbjørn Hekneby forsket på dette, gjennom et doktorgradsarbeid sammen med UIA og NTNU.

Scroll down